Nieuwsflash

If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.

AEP vzw Senior Department biedt u in samenwerking met PROTECTIONS deze VERZEKERINGEN aan :

A. Annulering

Protections komt tussen in de annuleringskosten bij o.a.:

 • Ziekte, ongeval of overlijden (tot familie in de 2e graad)
 • Zwangerschapsproblemen
 • Ziekte van een collega
 • Stoffelijke schade aan onroerende goederen
 • Onvrijwillige werkloosheid
 • Oproep als getuige of als jurylid
 • Adoptie, orgaantransplantatie
 • Humanitaire of militaire missie
 • Herexamen
 • Home- en/of carjacking
 • Vooraf bestaande en chronische ziekten
 • Niet verbleven dagen na repatriëring

Premie : 
5 % van de reissom (min. € 15 per persoon) met een vrijstelling van € 50

Reizen vanaf 01/01/2018 :
5,20 % van de reissom (min. € 15 per persoon) met een vrijstelling van € 50


 

B. Reis- en bijstandverzekering personen inbegrepen bij alle reizen in het buitenland

REISBIJSTAND PERSONEN

 • medische kosten (vrijstelling van € 25) : onbeperkt
 • nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval : tot € 5.000
 • dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (min. 3 nachten) : € 50/nacht - tot € 600
 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden : onbeperkt
 • vervroegde terugkeer wegens dringende reden : overlijden, ziekenhuisopname van een familielid tot in de 2e graad, ernstige materiële schade aan de onroerende eigendommen van de verzekerde tijdens de reis.
 • familiale bijstand bij hospitalisatie
 • verlenging van verblijf wegens medische redenen : € 75 per persoon per nacht – tot € 600
 • ter plaatse sturen van een beroepsvervanger
 • opsporings- en reddingskosten : tot € 12.500
 • vervanging van verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen : tot € 125 (administratieve kosten)
 • juridische bijstand verkeer tot max € 1.250 en voorschieten strafrechtelijke borgsom tot € 12.500
 • versturen van dringende boodschappen, geneesmiddelen en protheses
 • psychologische bijstand naar aanleiding van een ramp, aanslag of gijzelname
 • telecommunicatiekosten met de maatschappij
 • natuurrampen, epidemieën (vulkaanuitbarsting, tsunami, varkensgriep, ...)

KAPITAAL REISONGEVAL (= vergoeding na ongeval in het buitenland)

 • bij overlijden : tot € 7.500
 • bij blijvende invaliditeit : tot € 15.000

BAGAGE 1° RISICO

 • beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van € 50) : tot € 1.000
 • bij laattijdige aflevering (minimum 24 uur) worden de aankopen van 1e noodzaak voor 50% vergoed tot € 250 €

COMPENSATIEREIS

waardebon voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer : tot € 1.250

De bijstand is 24u/24 bereikbaar.  


 

Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting van de polisvoorwaarden.
Vraag naar de volledige polisvoorwaarden.

Maatschappij : ATV NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1015, vertegenwoordigd door de BVBA PROTECTIONS (CBFA 067380A). Alle briefwisseling in verband met deze polis dient verplicht te worden gericht aan PROTECTIONS, Sleutelplas 6 te 1700 Dilbeek.